Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Wola > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Rekrutacja

Rekrutacja

  Drukuj
 

Druki dla kandydatów do pracy, pobierz:
Oświadczenie dla kandydata(*doc)
Oświadczenie dla kandydata(*pdf)
klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (*doc)
klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (*pdf)


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 
Zainteresowanych prosimy o złożenie aplikacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu oraz oświadczenia dla kandydatów.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego dalej "RODO), poinformować należy:

Kto jest Administratorem danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych Pani/Pana będzie:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa (dalej „Administrator”).

Jak można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: iod@zgnwola.waw.pl, albo za pośrednictwem  poczty skierowanej na adres Administratora (najlepiej z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych).

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych?

Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy:

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221  §  1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.);

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260),

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w pozostałym zakresie.

Jak długo dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu Administrator będzie usuwać podane przez Panią/Pana dane.

Komu Administrator udostępnia dane? 

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane administratorom aplikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy, ponadto mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią 
z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Jakie są Pani/Pana prawa w zawiązku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych Administrator zapewnia Pani/Panu:

- prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

-prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem na powyżej podane dane kontaktowe.


W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

W jaki sposób będą przetwarzane dane?

Gdy ma to zastosowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji.

Nr ref.:
Etap:
Stanowisko:
Komórka/Jednostka:
Dzielnica:
Termin składania dokumentów od:
Termin składania dokumentów do:Nr ref. Etap Stanowisko Jednostka Dzielnica Termin Informacje
10/2021 Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji Inspektor/Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Nowolipki Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 31-03-2021 Szczegóły
9/2021 Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Nowolipki Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 19-03-2021 Szczegóły
8/2021 Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Koło (2 etaty) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 19-03-2021 Szczegóły
6/2021 Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji Podinspektor w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Koło Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 05-03-2021 Szczegóły
7/2021 Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji Specjalista w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Koło Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 05-03-2021 Szczegóły
4/2021 Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji Inspektor/Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej w Dzaile Budynków Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 05-03-2021 Szczegóły
5/2021 Postępowania, w których upłynął termin składania aplikacji Inspektor w Dziale Prawno-Organizacyjnym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 22-02-2021 Szczegóły
3/2021 Postępowania, w których upłynął termin składania aplikacji Główny Specjalista w Dziale Ekonomicznym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 12-02-2021 Szczegóły
2/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej w TZOM Nowolipki Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 11-02-2021 Szczegóły
1/2021 Zakończone postępowania rekrutacyjne Specjalista w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Młynów Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 15-01-2021 Szczegóły
26/2020 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Nowolipki Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 10-01-2021 Szczegóły
21/2020 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor /Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej w Dziale Budynków Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 31-12-2020 Szczegóły
25/2020 Zakończone postępowania rekrutacyjne Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 20-12-2020 Szczegóły
22/2020 Zakończone postępowania rekrutacyjne Główny Specjalista w Dziale Prawno-Organizacyjnym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 18-12-2020 Szczegóły
24/2020 Zakończone postępowania rekrutacyjne Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 18-12-2020 Szczegóły
23/2020 Zakończone postępowania rekrutacyjne Podinspektor w Dziale Zamówień Publicznych Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 18-12-2020 Szczegóły
20/2020 Zakończone postępowania rekrutacyjne Specjalista w Dziale Dzierżawy Gruntów Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 01-12-2020 Szczegóły
1
 
 
Rejestr zmian