Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Wola > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Rekrutacja

Rekrutacja

  Drukuj
 

Druki dla kandydatów do pracy, pobierz:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (* doc)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (* pdf)
Oświadczenie dla kandydata (*doc)
Oświadczenie dla kandydata (*pdf)


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 
Zainteresowanych prosimy o złożenie aplikacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu oraz oświadczenia dla kandydatów.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego dalej "RODO), poinformować należy:

Kto jest Administratorem danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych Pani/Pana będzie:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa (dalej „Administrator”).

Jak można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: iod@zgnwola.waw.pl, albo za pośrednictwem  poczty skierowanej na adres Administratora (najlepiej z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych).

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych?

Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy:

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221  §  1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.);

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260),

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w pozostałym zakresie.

Jak długo dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w wyniku naboru ( art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282)). Po upływie tego okresu Administrator będzie usuwać podane przez Panią/Pana dane.


Komu Administrator udostępnia dane? 

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane administratorom aplikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy, ponadto mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią 
z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Jakie są Pani/Pana prawa w zawiązku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych Administrator zapewnia Pani/Panu:

- prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

-prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem na powyżej podane dane kontaktowe.


W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

W jaki sposób będą przetwarzane dane?

Gdy ma to zastosowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji.

Nr ref.:
Etap:
Stanowisko:
Komórka/Jednostka:
Dzielnica:
Termin składania dokumentów od:
Termin składania dokumentów do:Nr ref. Etap Stanowisko Jednostka Dzielnica Termin Informacje
29/2022 Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji Inspektor_starszy inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 14-10-2022 Szczegóły
30/2022 Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji Specjalista w Dziale Dzierżawy Gruntów Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 03-10-2022 Szczegóły
28/2022 Postępowania, w których upłynął termin składania aplikacji Główny Specjalista w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 19-09-2022 Szczegóły
27/2022 Postępowania, w których upłynął termin składania aplikacji Z-ca kierownika ds. technicznych w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców ZGN Wola 16-09-2022 Szczegóły
26/2022 Zakończone postępowania rekrutacyjne Starszy inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym ZGN Wola 16-09-2022 Szczegóły
25/2022 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor (ds. zieleni) w TZOM Koło ZGN Wola 29-08-2022 Szczegóły
24/2022 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor w TZOM Koło ZGN Wola 29-08-2022 Szczegóły
23/2022 Zakończone postępowania rekrutacyjne Starszy specjalista_Główny specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 08-08-2022 Szczegóły
21/2022 Zakończone postępowania rekrutacyjne Specjalista w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Koło Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 25-07-2022 Szczegóły
22/2022 Zakończone postępowania rekrutacyjne Specjalista w Dziale Prawno-Organizacyjnym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 25-07-2022 Szczegóły
17/2022 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności ogólnobudowlanej w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 22-07-2022 Szczegóły
20/2022 Zakończone postępowania rekrutacyjne Specjalista w Dziale Terenów Zewnętrznych Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 18-07-2022 Szczegóły
19/2022 Zakończone postępowania rekrutacyjne Starszy inspektor/Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 08-07-2022 Szczegóły
18/2022 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor w Dziale Administarcyjno-Gospodarczym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 08-07-2022 Szczegóły
16/2022 Zakończone postępowania rekrutacyjne Specjalista_Starszy specjalista w Dziale Ekonomicznym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 04-07-2022 Szczegóły
15/2022 Zakończone postępowania rekrutacyjne Specjalista_Starszy specjalista w dziale Finansowo-Księgowym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 14-06-2022 Szczegóły
14/2022 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor w Dziale Administracjyjno-Gospodarczym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 06-06-2022 Szczegóły
13/2022 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 06-06-2022 Szczegóły
12/2022 Zakończone postępowania rekrutacyjne Specjalista w Dziale Budynków Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 23-05-2022 Szczegóły
11/2022 Zakończone postępowania rekrutacyjne Inspektor_Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Wola 12-05-2022 Szczegóły
1