Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie konta

Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie konta
Adres

01-225 Warszawa
ul. gen. Józefa Bema 70
Osoba kontaktowa

pok. nr 413, 414
Dział Finansowo-Księgowy

Numer telefonu

22 49 58 128

22 49 58 206
22 49 58 207

Uwagi

Dane z rejestru są udostępnianie na mocy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn.zm.)

Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.


Wprowadził BZMW/mfialkowska 2007-10-12
Aktualizujący bzmw/alkaminska 2017-03-13
Zatwierdzający bzmw/alkaminska 2017-03-13
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-03-13
Wersja standardowa