Kanał Wyżej
Rejestr napraw i awarii

Adres


Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło,
01-445 Warszawa ul. Ciołka 33
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów,
01-188 Warszawa ul. Wawelberga 15
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki,
01-019 Warszawa ul. Nowolipki 16
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa,
00-896 Warszawa ul. Ogrodowa 28/30


Osoba Kontaktowa
 


Numer telefonu
Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło
22 836 64 73 wew. 108, 116

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów
22 632 10 60 wew. 120,114

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki
22 838 49 75 wew. 145

Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa
22 620 93 11 wew. 103


Uwagi
Dane z rejestru są udostępnianie na mocy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn.zm.)

Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa