Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Rejestr korespondencji

Rejestr korespondencji

Adres


01-225 Warszawa
ul. gen. Józefa Bema 70

Administracja  Koło
01-445 Warszawa
ul. Ciołka 33

Administracja Młynów
01-188 Warszawa
ul. Wawelberga 15

Administracja Nowolipki
01-019 Warszawa
ul. Nowolipki 16

Administracja Ogrodowa
00-896 Warszawa
ul. Ogrodowa 28/30

 

Osoba kontaktowa

 

Numer telefonu

w siedzibie przy ul. gen. Józefa Bema 70 - Kancelaria pok. nr 02
tel. 22 49 58 117

Administracja Koło - Sekretariat pok. nr 15
tel. 22 836 64 73 wew. 115

Administracja Młynów - Sekretariat pok. nr 28
tel. 22 632 10 60 wew. 111

Administracja Nowolipki - Sekretariat pok. nr 18
tel. 22 636 34 00 wew. 131

Administracja Ogrodowa - Sekretariat pok. nr 18
tel. 22 624 28 22 wew. 111

Uwagi
 

Dane z rejestru są udostępnianie na mocy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn.zm.)

Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.


Wprowadził BZMW/mfialkowska 2007-10-08
Aktualizujący bzmw/alkaminska 2017-03-13
Zatwierdzający bzmw/alkaminska 2017-03-13
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-03-13
Wersja standardowa