Kanał Wyżej
Rejestr korespondencji

Adres

01-225 Warszawa
ul. gen. Józefa Bema 70
Administracja  Koło
01-445 Warszawa
ul. Ciołka 33

Administracja Młynów
01-188 Warszawa
ul. Wawelberga 15
Administracja Nowolipki
01-019 Warszawa
ul. Nowolipki 16
Administracja Ogrodowa
00-896 Warszawa
ul. Ogrodowa 28/30
 


Osoba Kontaktowa
 


Numer telefonu
w siedzibie przy ul. gen. Józefa Bema 70 - Kancelaria pok. nr 02
tel. 22 49 58 117
Administracja Koło - Sekretariat pok. nr 15
tel. 22 836 64 73 wew. 115

Administracja Młynów - Sekretariat pok. nr 28
tel. 22 632 10 60 wew. 111

Administracja Nowolipki - Sekretariat pok. nr 18
tel. 22 636 34 00 wew. 131

Administracja Ogrodowa - Sekretariat pok. nr 18
tel. 22 624 28 22 wew. 111


Uwagi
 
Dane z rejestru są udostępnianie na mocy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn.zm.)

Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa