Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

Rejestr najmu socjalnego lokali
Data ostatniej modyfikacji
2021-09-07
Rejestr umów najmu lokali mieszkalnych, najmu socjalnego oraz najmu tymczasowych pomieszczeń
Data ostatniej modyfikacji
2021-09-07
Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Data ostatniej modyfikacji
2021-09-06
Rejestr zasobów
Data ostatniej modyfikacji
2021-07-13
Rejestr umów na najem miejsc do handlu obwoźnego
Data ostatniej modyfikacji
2021-07-13
Rejestr roszczeń
Data ostatniej modyfikacji
2021-07-12
Rejestr pustostanów
Data ostatniej modyfikacji
2021-07-12
Rejestr lokali w obcej dyspozycji
Data ostatniej modyfikacji
2021-07-12
Rejestr budynków stanowiących 100% własności m.st. Warszawy
Data ostatniej modyfikacji
2021-07-12
Rejestr budynków w obcym zarządzie
Data ostatniej modyfikacji
2021-07-12
Rejestr umów na dzierżawę terenów
Data ostatniej modyfikacji
2021-07-12
Rejestr wniosków o udzielenie zamówienia publicznego
Data ostatniej modyfikacji
2021-07-12
Rejestr umów na najem miejsc do handlu obwoźnego
Data ostatniej modyfikacji
2021-07-12
Rejestr sprzedaży na podstawie faktur VAT
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-22
Rejestr remontów w budynkach
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-22
Rejestr wspólnot mieszkaniowych przekazanych w zarząd osobom fizycznych administrowanych przez firmy zarządzające
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-22
Rejestr umów na najem powierzchni reklamowych
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-22
Rejestr umów na najem garaży, boksów motocyklowych/użytkowych oraz miejsc postojowych
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-22
Rejestr umów na najem lokali użytkowych
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-22
Rejestr dokumentacji odtworzeniowej
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-22
Rejestr remontów terenów zewnętrznych
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-22
Rejestr decyzji i postanowień
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-22
Rejestr wniosków oświetlenia terenu
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-22
Rejestr umów - udostępnienie terenów zewnętrznych i budynków dla potrzeb filmowców
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-22
Rejestr wniosków ZFŚS
Data ostatniej modyfikacji
2018-06-12
Rejestr napraw i awarii
Data ostatniej modyfikacji
2017-08-22
Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie konta
Data ostatniej modyfikacji
2017-03-13
Rejestr korespondencji
Data ostatniej modyfikacji
2017-03-13
Rejestr wpływających faktur, not, korekt
Data ostatniej modyfikacji
2017-03-13
Wykaz interpelacji, skarg, wniosków i petycji
Data ostatniej modyfikacji
2017-03-02
Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych
Data ostatniej modyfikacji
2017-03-02
Rejestr pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Dyrektora
Data ostatniej modyfikacji
2017-03-02
Rejestr korzyści otrzymywanych przez pracowników
Data ostatniej modyfikacji
2017-02-01
Ewidencja pracowników
Data ostatniej modyfikacji
2017-01-25
Rejestr rozliczonych z kosztów świadczeń wspólnot mieszkaniowych
Data ostatniej modyfikacji
2016-05-09
Rejestr zakupu podatników VAT
Data ostatniej modyfikacji
2016-05-09
Rejestr zwrotów lokatorskich
Data ostatniej modyfikacji
2016-05-09
Rejestr spraw egzekucyjnych
Data ostatniej modyfikacji
2010-09-23
Rejestr wydanych decyzji w przedmiocie umorzenia należności
Data ostatniej modyfikacji
2010-09-23
Rejestr spraw o rozłożenie na raty spłaty należności
Data ostatniej modyfikacji
2010-09-23Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa