Kanał Wyżej
Rejestr decyzji i postanowień

Adres

01-225 Warszawa
ul. gen. Józefa Bema 70

Osoba Kontaktowa
pok. nr 28,30
Dział Budynków


Numer telefonu
22 49 58 140
22 49 58 143

Uwagi
Rejestr zawiera decyzje i postanowienia Prezydenta m.st. Warszawy, PINB, MWINB i inne dotyczące utrzymania technicznego nieruchomości.
Dane z rejestru są udostępnianie na mocy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn.zm.)

Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa