Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Antykorupcja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Antykorupcja

Sposób informowania o incydentach korupcyjnych

 

 

W celu zgłoszenia popełnienia nadużycia, w tym korupcji przez pracownika Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m. st.
Warszawy,
mieszkańcom m.st. Warszawy, kontrahentom oraz osobom/podmiotom współpracującym
z ZGN Wola
udostępnia się Bezpieczną Linię:

 

1) na adres email: antykorupcja@zgnwola.waw.pl;

2) na adres korespondencyjny: Kierownik Działu Prawno-Organizacyjnego;
    ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa z dopiskiem „Do rąk własnych”.

 

Zgłoszenia można dokonywać anonimowo, jednak należy liczyć się
z tym, że aby postępowanie wyjaśniające zakończyło się sukcesem, może być niezbędna rozmowa z osobą zgłaszającą, a brak pewnych informacji może uniemożliwić lub znacząco utrudnić ustalenie stanu faktycznego


Wprowadził Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-11-29
Aktualizujący Pętkowski Paweł (Dzielnica Wola) 2019-11-29
Zatwierdzający Pętkowski Paweł (Dzielnica Wola) 2019-11-29
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-11-29
Wersja standardowa