Kanał Wyżej
Antykorupcja

Sposób informowania o incydentach korupcyjnych
 
 
W celu zgłoszenia popełnienia nadużycia, w tym korupcji przez pracownika Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, mieszkańcom m.st. Warszawy, kontrahentom oraz osobom/podmiotom współpracującym
z ZGN Wola udostępnia się Bezpieczną Linię:
 
1) na adres email: antykorupcja@zgnwola.waw.pl;
2) na adres korespondencyjny: Kierownik Działu Prawno-Organizacyjnego;
    ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa z dopiskiem „Do rąk własnych”.
 
Zgłoszenia można dokonywać anonimowo, jednak należy liczyć się
z tym, że aby postępowanie wyjaśniające zakończyło się sukcesem, może być niezbędna rozmowa z osobą zgłaszającą, a brak pewnych informacji może uniemożliwić lub znacząco utrudnić ustalenie stanu faktycznegoStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Antykorupcja

Wersja standardowa