Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy funkcjonuje w oparciu o przepisy:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
 • ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy
  (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458)
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)


Wprowadził BZMW/mfialkowska 2007-10-03
Aktualizujący bzmw/mfialkowska 2010-01-19
Zatwierdzający bzmw/mfialkowska 2010-01-19
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2010-01-19
Wersja standardowa