Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy funkcjonuje w oparciu o przepisy:
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy
(Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa