Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest jednostką budżetową  m.st. Warszawy.

Działa na podstawie statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/1015/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych »Wola«” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy”

Zobacz:
Statut, tekst pierwotny: Uchwała Nr XLIII/1015/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku

Zmiany Statutu:Wprowadził BZMW/mfialkowska 2007-10-03
Aktualizujący bzmw/mfialkowska 2010-09-24
Zatwierdzający bzmw/mfialkowska 2010-09-24
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2010-09-24
Wersja standardowa