Kanał Wyżej
Status prawny

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest jednostką budżetową  m.st. Warszawy.
Działa na podstawie statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/1015/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych »Wola«” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy”
Zobacz:
Statut, tekst pierwotny: Uchwała Nr XLIII/1015/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku

Zmiany Statutu:
Uchwała Nr XV/479/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 września 2007 roku Uchwała Nr LI/1568/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009 roku Uchwała Nr LXXXII/2385/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010 rokuStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa