Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy realizuje zadania określone w statucie, zgodnie z zakresem pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz inne akty prawne.


Wprowadził BZMW/m.antolik 2009-07-10
Aktualizujący Pętkowski Paweł (Dzielnica Wola) 2019-10-22
Zatwierdzający Pętkowski Paweł (Dzielnica Wola) 2019-10-22
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-10-22
Wersja standardowa