Kanał Wyżej
Kompetencje

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy realizuje zadania określone w statucie, zgodnie z zakresem pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz inne akty prawne.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa