BIP - ZGN Wola > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Rejestr korzyści otrzymywanych przez pracowników

 
Rejestr korzyści otrzymywanych przez pracowników Zakładu
Adres

01-225 Warszawa
ul. gen. Józefa Bema 70
Osoba kontaktowa

pok. nr 302
Dział Personalny
Aleksandra Mazur

Numer telefonu
22 49 58 121
Uwagi
Dane z rejestru są udostępnianie na mocy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn.zm.)

Dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) są udostępnianie wyłącznie osobom upoważnionym, na pisemny wniosek.
 
 
Wprowadził BZMW/mfialkowska 23-09-2010
Aktualizujący Pawlak Adriana (ZGN Żoliborz) 01-02-2017
Zatwierdzający Pawlak Adriana (ZGN Żoliborz) 01-02-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-02-2017
Liczba odwiedzin: 1797