Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Rejestr lokali socjalnych

Rejestr lokali socjalnych
Adres

01-225 Warszawa
ul. gen. Józefa Bema 70
Osoba kontaktowa

Maria Makowiecka
pok. nr 43
Dział Zasobów

Numer telefonu
22 49 58 138
Uwagi

Dane z rejestru udostępniane są na mocy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn.zm.)


Wprowadził Mazur Aleksandra (ZGN Wola) 2013-06-03
Aktualizujący Mazur Aleksandra (ZGN Wola) 2013-06-03
Zatwierdzający Mazur Aleksandra (ZGN Wola) 2013-06-03
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-06-03
Wersja standardowa